Allergie├źn : een coherent en dynamisch commercieel aanbod 1 Dag(en)

Allergie is een verstoring van het immuunsysteem. Er ontstaat met een verlies aan tolerantie tegenover stoffen die normaal goed verdragen worden. Deze stoffen worden allergenen genoemd. Er bestaan verschillende allergieën. Zij kunnen zich manifesteren als huid- (netelroos, dermatitis), luchtweg- (rhinitis, astma) of veralgemeende (anafylaxie) aandoeningen en hun prevalentie is in de afgelopen 20-30 jaar sterk toegenomen in de geïndustrialiseerde landen. Naar schatting lijdt op de dag van vandaag 25 tot 30% van de bevolking aan een allergische aandoening. En hoewel allergieën vooral bij kinderen en jongvolwassenen voorkomen, kan iedereen eraan lijden, met verschillen naargelang het land en de leeftijd. Gelukkig bestaan er nu doeltreffende oplossingen voor de behandeling ervan, of het nu gaat om een behandeling met geneesmiddelen of een desensibilisatiestrategie.

Verschillende soorten allergieën komen aan bod tijdens de opleiding: Allergische rhinitis - Contactallergie (dermatitis) - Voedingsallergie - Geneesmiddelenallergie. De verschillende behandelingen en het te verstrekken advies komen eveneens aan bod.

Extra info

Doel: Bewustmakingsacties tijdens de allergieseizoenen en informatieve conferenties
Publiek: Apothekers, assistenten en vervangers
Verplichting:
Credits permanente vorming: /

Volgende data voor deze opleiding

Datum Taal Locatie voor de opleiding Coach Aantal beschikbare plaatsen:  
Geen datum voor deze opleiding gepland op dit ogenblik