Oxidatieve stress en de voeding :Gepersonaliseerde opvolging 1 Dag(en)

Oxidatieve stress is een van de belangrijkste verouderingsmechanismen, maar wordt er ook van beschuldigd aan de basis te liggen van heel wat chronische ziekten zoals: kanker, coronaire hartziekte, diabetes, nierfalen, de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson, ... Oxidatieve stress wordt gedefinieerd als een onevenwicht tussen de vrije radicalen en antioxidanten ten gunste van de vrije radicalen (door overproductie van radicalaire afvalstoffen of tekorten aan antioxidanten). Bij oxidatieve stress zijn de vrije radicalen verantwoordelijk voor oxidatieve beschadiging (effect gelijkaardig aan dat van roest op metalen) die de moleculen van de verschillende weefsels van ons lichaam aantast. Helaas is ons moderne voeding onevenwichtig met weinig antioxidanten. Een balans van de oxidatieve stress maakt het mogelijk gepersonaliseerde en aangepaste voedingscorrecties aan de patiënt voor te stellen, voedingssupplementen te geven die voorzien in de momentane behoeften van de patiënt en de reële impact van de voedingscorrecties op te volgen.

Tijdens deze opleiding komen de mechanismen van oxidatieve stress en de te ondernemen acties (bijbehorend advies inzake antioxidanten-levensstijl-meting van oxidatieve stress) om ze te ondervangen aan bod.

Extra info

Doel: Een gepersonaliseerde opvolging realiseren
Publiek: Apothekers, assistenten en vervangers
Verplichting: 1 persoon per apotheek
Credits permanente vorming: /

Volgende data voor deze opleiding

Datum Taal Locatie voor de opleiding Coach Aantal beschikbare plaatsen:  
Geen datum voor deze opleiding gepland op dit ogenblik